قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

شرکت آریا سفر آسیا نماینده بابل

بابل -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:15

اتوکار: مان وی ای پی
01132277222 آریا سفر

3 صندلی خالی

930,000 ریال

سير و سفر

0113227100/09118110027 -> تبريز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

2 صندلی خالی

930,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

930,000 ریال

سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 -> تبريز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:50

اتوکار: 25 نفره (VIP)

0 صندلی خالی

930,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> تبریز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:50

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو بلیط 01132279732

0 صندلی خالی

930,000 ریال

883,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت