قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 14:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
09118110027/32279732

25 صندلی خالی

1,440,000 ریال

1,368,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1
09118110027/32279732

25 صندلی خالی

1,440,000 ریال

1,368,000 ریال
گیتی پیما

بابل -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 16:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت