قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1
01132279732/09118110027/درصورت افزایش قیمت بلیط توسط پایانه زمان حرکت مابه اتفاوت ازمسافرین گرفته میشود

0 صندلی خالی

1,200,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732

11 صندلی خالی

720,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت