قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال بابل

سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 - 09118110338 -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانيا 32 کلاسيک

8 صندلی خالی

1,630,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> کرمان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,640,000 ریال

1,558,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 15:40

اتوکار: Scania classicus 2+1
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

5 صندلی خالی

1,620,000 ریال

      تاریخ حرکت