قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 - 09118110338 -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانيا

17 صندلی خالی

940,000 ریال

846,000 ریال
سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 - 09118110338 -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانيا 32 کلاسيک

15 صندلی خالی

1,290,000 ریال

1,161,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> کرمان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

15 صندلی خالی

1,290,000 ریال

1,225,500 ریال
گیتی پیما

بابل -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+1

9 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,170,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> کرمان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:35

اتوکار: Scania classicus 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

24 صندلی خالی

940,000 ریال

893,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت