قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 - 09118110338 -> تبريز

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

11 صندلی خالی

940,000 ریال

874,200 ریال
تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین, زنجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی ۲۴ نفره
ایران بیما بابل.01132277777

3 صندلی خالی

940,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:31

اتوکار: VIP 2+1

10 صندلی خالی

950,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:45

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

25 صندلی خالی

940,000 ریال

سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 - 09118110338 -> تبريز

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:50

اتوکار: 25 نفره (VIP)

11 صندلی خالی

940,000 ریال

874,200 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت