قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

سير و سفر

01132271000 -> همدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:10

اتوکار: 25 نفره (VIP)

4 صندلی خالی

860,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> کرمانشاه

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:50

اتوکار: Scania Maral VIP
01132278104تعاونی15بابل

4 صندلی خالی

850,000 ریال

807,500 ریال
رويال سفر

ترمينال ميدان 17 ترمينال موزيرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

5 صندلی خالی

860,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت