قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شهرکرد و تخفیف در ترمینال بابل

گیتی پیما

بابل -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 18:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,390,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 18:15

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

0 صندلی خالی

1,400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت