قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:10

اتوکار: classicus 2+1
تلفن رزرو بلیط 01132279732

0 صندلی خالی

760,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:15

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732

0 صندلی خالی

660,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:15

اتوکار: Scania 2+1

12 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت