قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

جمعه

1399/04/20 ساعت 13:15

اتوکار: اسکانیا مارال
01132277777 محل سوار میدان هادی نوروزی

10 صندلی خالی

290,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/20 ساعت 13:20

اتوکار: classicus 2+2
09117805583-رزرو تلفنی بلیط-محل سوارشدن میدان هادی نوروزی بابل

25 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

جمعه

1399/04/20 ساعت 13:20

اتوکار: Volvo B7
09117805583رزرو تلفنی- محل سوارشدن میدان هادی نوروزی بابل

12 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت