قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

ترابر بی تا بابل

بابل -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یزد

شنبه

1399/06/29 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، 09117805583-رزرو تلفنی بلیط

3 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان, قم, کرمان, کاشان, یزد

شنبه

1399/06/29 ساعت 15:00

اتوکار: SCANIA VIP
09117805583-01132278104 رزو تلفنی

5 صندلی خالی

1,200,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> کرمان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

شنبه

1399/06/29 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

25 صندلی خالی

660,000 ریال

627,000 ریال
گیتی پیما

بابل -> کرمان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

شنبه

1399/06/29 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

940,000 ریال

893,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> کرمان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

شنبه

1399/06/29 ساعت 15:35

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

25 صندلی خالی

940,000 ریال

893,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت