قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابلسر

شرکت مسافربری شماره یک بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 07:00

اتوکار: ولو بی ۹

20 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 09:00

اتوکار: ولووبی۹

30 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت مسافربری شماره یک بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:00

اتوکار: ولووبی ۹وی ای پی

11 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 11:00

اتوکار: ولووبی۹

0 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی ۹ وی ای پی
همراه داشتن کار شناسایی الزامیست

18 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت