قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابلسر

شرکت مسافربری شماره یک بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 07:00

اتوکار: ولو بی ۹

0 صندلی خالی

290,000 ریال

رويال سفر

پايانه بابلسر -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران شرق

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 07:30

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
تهرانپارس - آرژانتين

1 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت مسافربری شماره یک بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 10:00

اتوکار: ولووبی ۹وی ای پی

2 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 11:00

اتوکار: ولووبی۹

9 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 14:00

اتوکار: مارال کلاسیک ۳۰

21 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت