قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابلسر

رويال سفر

پايانه بابلسر -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران شرق

شنبه

1398/12/10 ساعت 07:30

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
تهرانپارس - آرژانتين

7 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:00

اتوکار: ولووبی۹
همراه داشتن کار شناسایی الزامیست

0 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 11:00

اتوکار: ولووبی۹

27 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو بی ۹ وی ای پی
همراه داشتن کار شناسایی الزامیست

17 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو تی ایکس

40 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت