قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال بابلسر

شعبه شرکت همسفرچابکسواران بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

جمعه

1399/11/03 ساعت 15:30

اتوکار: ولو بی ۹ وی ای پی
همراه داشتن ماسک الزامیست

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شعبه شرکت همسفرچابکسواران بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:00

اتوکار: ولو بی ۹ وی ای پی

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی بنزاو۵۰۰
همراه داشتن ماسک الزامیست

3 صندلی خالی

930,000 ریال

      تاریخ حرکت