قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابلسر

شعبه شرکت همسفرچابکسواران بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا

21 صندلی خالی

450,000 ریال

شعبه شرکت همسفرچابکسواران بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:30

اتوکار: ولو بی ۹ وی ای پی

15 صندلی خالی

780,000 ریال

شعبه شرکت همسفرچابکسواران بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا

0 صندلی خالی

450,000 ریال

شعبه شرکت همسفرچابکسواران بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:00

اتوکار: ولو بی ۹ وی ای پی

13 صندلی خالی

780,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی بنزاو۵۰۰
همراه داشتن کار شناسایی الزامیست

13 صندلی خالی

780,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت