قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال بهشهر

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 21:10

اتوکار: وی ای پی تخت شو
محل سوار شدن ترمینال آزادگان کلانتری 01134525511

1 صندلی خالی

1,050,000 ریال

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, پایانه غرب(تهران)

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:30

اتوکار: ولووبی۷
محل سوار شدن ترمینال آزادگان کلانتری 01134525511

9 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:30

اتوکار: ولووبی۷
محل سوار شدن ترمینال آزادگان کلانتری 01134525511

9 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت