قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بهشهر

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان, یزد, قم

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 10:15

اتوکار: وی ای پی اسکانیا مارال تخت شو

16 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> کرمان

شهرهای بین راهی

تهران, کاشان, قم

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیامارال وی ای پی تخت شو

16 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 20:30

اتوکار: وی ای پی اسکانیا مارال تخت شو
undefined

6 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> قم

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 22:55

اتوکار: اسکانیامارال وی ای پی تخت شو

12 صندلی خالی

840,000 ریال

شركت همسفر چابكسواران بهشهر- موسوی

بهشهر -> قم

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 23:55

اتوکار: SC457

9 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت