قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بهشهر

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> مشهد (خراسان )

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی بنز آ ۵۰۰ تخت شو

13 صندلی خالی

840,000 ریال

781,200 ریال
شركت همسفر چابكسواران بهشهر- موسوی

بهشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, شیروان (خراسان )

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 18:00

اتوکار: SC457

22 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> مشهد (خراسان )

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره

26 صندلی خالی

480,000 ریال

446,400 ریال
شركت همسفر چابكسواران بهشهر- موسوی

بهشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی (VIP)

6 صندلی خالی

860,000 ریال

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> مشهد (خراسان )

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیامارال وی ای پی تخت شو
undefined

6 صندلی خالی

840,000 ریال

781,200 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت