قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال بهشهر

شرکت شماره 2 پی ام تی بهشهر- موسوی

بهشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, شیروان (خراسان )

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:00

اتوکار: SC457
محل سوار شدن:عبور شهیدآباد-پایانه موسوی تلفن 01134582555

17 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره 2 پی ام تی بهشهر- موسوی

بهشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی (VIP)
محل سوار شدن:عبور شهیدآباد-پایانه موسوی تلفن 01134582555

0 صندلی خالی

1,070,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت