قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال محمودآباد

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 08:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

0 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 09:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

1 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

0 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی مانیتور دار

2 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 13:40

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

0 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت