قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال محمودآباد

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 07:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

5 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

3 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 09:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

5 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

5 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 11:30

اتوکار: مانیتور دار

5 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت