قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال محمودآباد

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 13:40

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

0 صندلی خالی

580,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران)

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: سی آی پی ۸ نفره

0 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران)

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: سی آی پی ۸ نفره

0 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت