شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 07:45

اتوکار: مارال وی آی پی

25 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

6 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:40

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

5 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:40

اتوکار: وی آی پی مانیتور دار

5 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی مانیتور دار

9 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت