شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

3 صندلی خالی

390,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:45

اتوکار: ولوو تی ایکس

4 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

8 صندلی خالی

390,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:15

اتوکار: وی آی پی مانیتور دار

5 صندلی خالی

390,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

5 صندلی خالی

390,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت