شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 07:15

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

5 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 07:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

25 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

5 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی مانیتور دار

25 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

4 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت