قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال محمودآباد

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:00

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره

20 صندلی خالی

576,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, گرگان, آزادشهر

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:00

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره

44 صندلی خالی

576,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

9 صندلی خالی

1,020,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 16:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

25 صندلی خالی

1,020,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 17:15

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

25 صندلی خالی

1,020,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت