قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تنکابن

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:15

اتوکار: وی ای پی تخت شو ازمسیر ازادراه
مسیر حرکت از آزادراه

11 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:55

اتوکار: وای پی تخت شوازمسیرکرج تهران

18 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت