قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تنکابن

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:15

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

8 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

7 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

2 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت