قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تنکابن

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 07:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو ازمسیر ازادراه
مسیر حرکت از آزادراه

19 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

16 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 09:00

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو

22 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو ازمسیر ازادراه
مسیر حرکت از آزادراه

24 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 11:15

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو

19 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت