قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تنکابن

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:15

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

9 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

11 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

9 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت