قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تنکابن

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, آزادشهر, بجنورد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:45

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو

14 صندلی خالی

1,450,000 ریال

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, آزادشهر, بجنورد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:45

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو

24 صندلی خالی

1,450,000 ریال

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, آزادشهر, بجنورد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو بی ۹

40 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت