قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تنکابن

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, آزادشهر, بجنورد

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 13:45

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو

17 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, آزادشهر, بجنورد

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 14:45

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو

24 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, آزادشهر, بجنورد

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو بی ۹

36 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت