قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رامسر

شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 11:30

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو(برادران طالشی)

20 صندلی خالی

610,000 ریال

579,500 ریال
شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 14:15

اتوکار: ۲۵ نفره تخت شو
10درصد تخفیف

3 صندلی خالی

620,000 ریال

576,600 ریال
شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 14:30

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو(برادران طالشی)
محل سوارشدن-رمک -جنب میدان بسیج -شرکت اتوبوسرانی رمک

11 صندلی خالی

610,000 ریال

579,500 ریال
شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 23:00

اتوکار: ۲۵ نفره تخت شو
محل سوارشدن میدان امام و باغ ملی

10 صندلی خالی

620,000 ریال

576,600 ریال
شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 23:30

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو(برادران طالشی)

16 صندلی خالی

610,000 ریال

579,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت