قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رامسر

شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 23:00

اتوکار: ۲۵ نفره تخت شو
محل سوارشدن میدان امام و باغ ملی

1 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 23:30

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو(برادران طالشی)

14 صندلی خالی

610,000 ریال

579,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت