قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رامسر

شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:00

اتوکار: ۲۵ نفره تخت شو
10درصد تخفیف

6 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:00

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو(برادران طالشی)

6 صندلی خالی

620,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت