قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رامسر

شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: ۲۵ نفره تخت شو
محل سوارشدن میدان امام و باغ ملی

6 صندلی خالی

610,000 ریال

567,300 ریال
شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:30

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو(برادران طالشی)

1 صندلی خالی

610,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت