قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا

32 صندلی خالی

290,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> پایانه شرق (تهران )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا

16 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

20 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران)

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 11:30

اتوکار: ولوو تی ایکس

18 صندلی خالی

290,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> پایانه شرق (تهران )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 12:45

اتوکار: ولوو تی ایکس

16 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت