قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 07:15

اتوکار: اسکانیا

39 صندلی خالی

240,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا

34 صندلی خالی

240,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> پایانه شرق (تهران )

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا

16 صندلی خالی

240,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

15 صندلی خالی

240,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 11:30

اتوکار: ولوو تی ایکس

0 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت