قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

آشنا گشت

قائم شهر -> پایانه شرق (تهران )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا

12 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

0 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران)

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 11:30

اتوکار: ولوو تی ایکس

15 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا

31 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 16:00

اتوکار: ولو بی۹ وی آی پی

0 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت