قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

آشنا گشت

قائم شهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: وی آی پی

3 صندلی خالی

620,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین, کرج

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: ولو بی۹ وی آی پی

1 صندلی خالی

620,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:55

اتوکار: ولو بی۹

20 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت