قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/11/03 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

4 صندلی خالی

1,200,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/11/03 ساعت 19:45

اتوکار: ولو بی۹ وی آی پی
شام رایگان

2 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت