قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو بی ۷ تیپ ۳

11 صندلی خالی

430,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی

3 صندلی خالی

790,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:30

اتوکار: وی ای پی

9 صندلی خالی

790,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو بی۷ تیپ ۲

40 صندلی خالی

430,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 18:45

اتوکار: وی آی پی

1 صندلی خالی

790,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت