قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو بی ۷ تیپ ۳

24 صندلی خالی

520,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 17:30

اتوکار: وی ای پی

9 صندلی خالی

950,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 18:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

7 صندلی خالی

950,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 19:00

اتوکار: ولو بی ۷ تیپ ۲

40 صندلی خالی

520,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت