قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 16:00

اتوکار: ولو بی ۷ تیپ ۲

40 صندلی خالی

520,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی

3 صندلی خالی

950,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 17:30

اتوکار: وی ای پی

6 صندلی خالی

950,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو بی۷ تیپ ۲

40 صندلی خالی

520,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 18:45

اتوکار: وی آی پی

0 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت