قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

آشنا گشت

قائم شهر -> اردبیل

شهرهای بین راهی

بندرانزلی, رشت

جمعه

1398/12/02 ساعت 18:30

اتوکار: بنز۴۵۷

18 صندلی خالی

290,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> اردبیل

شهرهای بین راهی

بندرانزلی, رشت

جمعه

1398/12/02 ساعت 19:15

اتوکار: مان

28 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> رشت

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/12/02 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو بی ۷ تیپ ۳

4 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت