قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

آشنا گشت

قائم شهر -> رشت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: وي اي پي

3 صندلی خالی

620,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> رشت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:30

اتوکار: وی ای پی

5 صندلی خالی

620,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> رشت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 13:45

اتوکار: کلاسیک وی ای پی

3 صندلی خالی

540,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> رشت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 13:45

اتوکار: وی آی پی

3 صندلی خالی

620,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> رشت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 13:45

اتوکار: کلاسیک وی ای پی

3 صندلی خالی

540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت