قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 07:30

اتوکار: ولو بی ۷ تیپ ۲

7 صندلی خالی

200,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:45

اتوکار: ولو بی ۷ تیپ ۲

9 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت