قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:30

اتوکار: ولو بی ۷ تیپ ۲

7 صندلی خالی

240,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 13:45

اتوکار: ولو بی ۷ تیپ ۲

5 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت