قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نور

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 07:00

اتوکار: تخت شو مانیتوردار

9 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

9 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

11 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

9 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 11:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

6 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت