قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس نور به تهران

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 07:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

7 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

1 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

0 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

12 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

2 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت