قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نور

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

5 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

8 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

5 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 23:55

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

18 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت