قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نور

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:00

اتوکار: تک صندلی ۲۵ نفره

0 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 18:00

اتوکار: تک صندلی ۲۵ نفره

0 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 23:55

اتوکار: تک صندلی ۲۵ نفره

10 صندلی خالی

640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت