قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نور

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

1 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

1 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 10:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

0 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

11 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

5 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت