شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 17:30

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

2 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 23:00

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

9 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مانیتور دار

1 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت