قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نوشهر

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:00

اتوکار: مارال ۲۵ نفره

5 صندلی خالی

450,000 ریال

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 13:30

اتوکار: مارال ۲۵ نفره

18 صندلی خالی

450,000 ریال

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره

18 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت