قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نوشهر

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره

6 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره

12 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت