قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نوشهر

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره

7 صندلی خالی

450,000 ریال

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره

22 صندلی خالی

450,000 ریال

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره

16 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت