قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چالوس

شماره یک چالوس

چالوس -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:30

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

5 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:55

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

8 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت