قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال چالوس

شماره یک چالوس

چالوس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفره مانیتور دار

0 صندلی خالی

960,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران چالوس

چالوس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/11/03 ساعت 19:30

اتوکار: مان- وی آی پی- مونیتور دار(ماهان)

1 صندلی خالی

960,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:30

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

0 صندلی خالی

960,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت