قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تبریز و تخفیف در ترمینال چالوس

شرکت همسفر چابکسواران چالوس

چالوس -> تبریز

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

1 صندلی خالی

1,500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت