قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چالوس

شرکت همسفر چابکسواران چالوس

چالوس -> تبریز

شهرهای بین راهی

اردبیل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

9 صندلی خالی

1,150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت