قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چالوس

شرکت همسفر چابکسواران چالوس

چالوس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

13 صندلی خالی

1,250,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره

10 صندلی خالی

1,250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت