قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال چالوس

شماره یک چالوس

چالوس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان, آزادشهر

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا

18 صندلی خالی

900,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران چالوس

چالوس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

6 صندلی خالی

1,580,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره

3 صندلی خالی

1,580,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت