قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نکا

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 09:10

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو
undefined

5 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال

5 صندلی خالی

270,000 ریال

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو
undefined

3 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

8 صندلی خالی

270,000 ریال

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

15 صندلی خالی

270,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت