قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عباس آباد

شرکت ايمان عباس آباد

عباس آباد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:40

اتوکار: ولوو وی آی پی ۲۵ نفره

8 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ايمان عباس آباد

عباس آباد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 15:00

اتوکار: مارال vip تخت شو

15 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ايمان عباس آباد

عباس آباد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 23:45

اتوکار: مارال vip تخت شو

10 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت