قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عباس آباد

شرکت ايمان عباس آباد

عباس آباد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 07:45

اتوکار: ولوو وی آی پی ۲۵ نفره

17 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ايمان عباس آباد

عباس آباد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو وی آی پی ۲۵ نفره

9 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ايمان عباس آباد

عباس آباد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 15:00

اتوکار: مارال vip تخت شو

5 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ايمان عباس آباد

عباس آباد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 23:45

اتوکار: مارال vip تخت شو

10 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت