قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال کرج

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> اراک

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵نفره تخت شو

8 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> دورود

شهرهای بین راهی

ازنا, قم

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا SCANIA CLASSIC جفت صندلی

14 صندلی خالی

195,000 ریال

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> اراک

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵نفره تخت شو

9 صندلی خالی

300,000 ریال

      تاریخ حرکت