قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

رويال سفر

پايانه شهيد کلانتري -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساري

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:30

اتوکار: vipنفره25 مانيتوردارباپک بهداشتي(ماسک-دستکش-پدالکلي-پذيرائي)باشارژراختصاصي وضدعفوني اتوکارقبل ازحرکت

21 صندلی خالی

670,000 ریال

شرکت آریاسفر آسیا کرج

کرج -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا تخت شوVIP

20 صندلی خالی

670,000 ریال

شرکت آریاسفر آسیا کرج

کرج -> سارئ

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:00

اتوکار: ولوبی۹
رزرو بلیط 32703789-32743616

38 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

670,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> گرگان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بابل, سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:00

اتوکار: SCANIA_VIPبه همراه پک بهداشتی(ماسک+دستکش+پدالکلی)+پذیرایی
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

25 صندلی خالی

670,000 ریال

536,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت