قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> گرگان

شهرهای بین راهی

بابل

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

44 صندلی خالی

330,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

43 صندلی خالی

330,000 ریال

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> گرگان

شهرهای بین راهی

بابل

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:30

اتوکار: Benz VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> گرگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:30

اتوکار: O500 VIP تخت شوهمراه با پذیرایی(ماسک+دستکش+پدالکلی)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

18 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
شرکت آریاسفر آسیا کرج

کرج -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, آمل, بابل

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:00

اتوکار: اسی بنز۴۵۷

37 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت