قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

شهرهای بین راهی

چالوس

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:30

اتوکار: VIPمارال تخت شوVIP
شمال پیما سابق - 32727191

20 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

شهرهای بین راهی

چالوس

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:30

اتوکار: DORSA.VIP.(مانیتوراختصاصی)
شمال پیما سابق - 32727191

18 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

شهرهای بین راهی

چالوس, رامسر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:00

اتوکار: VOLVO.B9.V I P
شمال پیما سابق - 32727191

16 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت