قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> رامسر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, سلمانشهر, نوشهر, چالوس, عباس آباد(مازندران )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 07:15

اتوکار: VOLVO B9*****VIP- مانیتوراختصاصی--شارژراختصاصی به همراه پک بهداشتی(ماسک+دستکش+پدالکلی)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

21 صندلی خالی

570,000 ریال

456,000 ریال
شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس, رامسر, سلمانشهر, عباس آباد(مازندران )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 07:30

اتوکار: مان 25 نفره تخت شو MAN VIP - به همراه پک بهداشتی = ماسک +دستکش+پد الکلی + سیستم تهویه مطبوع
شمال پیما سابق - 32727191

18 صندلی خالی

550,000 ریال

440,000 ریال
شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس, رامسر, سلمانشهر, عباس آباد(مازندران )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 08:00

اتوکار: VIPمارال تخت شو 25 نفرVIP -(به همراه پک بهداشتی = ماسک + دستکش + پد الکلی + سیستم تهویه مطبوع)
شمال پیما سابق - 32727191

13 صندلی خالی

550,000 ریال

440,000 ریال
شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس, چالوس, سلمانشهر, عباس آباد(مازندران )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 09:00

اتوکار: DORSA VIP مجهز به مانیتور اختصاصی - شارژر اختصاصی - همراه پک بهداشتی = ماسک+دستکش+پد الکلی+سیستم تهویه مطبوع
شمال پیما سابق - 32727191

8 صندلی خالی

550,000 ریال

440,000 ریال
شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس, رامسر, سلمانشهر, عباس آباد(مازندران )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:00

اتوکار: VOLVO B9 VIP تخت شو 25 نفره - همراه پک بهداشتی =ماسک + دستکش+ پدالکلی + سیستم تهویه مطبوع
شمال پیما سابق - 32727191

11 صندلی خالی

550,000 ریال

440,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت