قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> رامسر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, سلمانشهر, نوشهر, چالوس, عباس آباد(مازندران )

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:15

اتوکار: (VOLVO_B9R***** VIP )مجهز به مانیتوراختصاصی/شارژر اختصاصی/همراه با پذیرایی(ماسک+دستکش+پدالکلی)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

20 صندلی خالی

570,000 ریال

456,000 ریال
شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> رامسر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس, تنکابن, سلمانشهر, مرزن آباد, عباس آباد(مازندران )

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:30

اتوکار: VIPمارال تخت شوVIP (ماسک+دستکش+پدالکل+پذیرایی)

11 صندلی خالی

550,000 ریال

440,000 ریال
شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس, سلمانشهر, مرزن آباد, عباس آباد(مازندران )

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 08:00

اتوکار: VIPمارال تخت شوVIP (ماسک+دستکش+پدالکل+پذیرایی)
شمال پیما سابق - 32727191

14 صندلی خالی

550,000 ریال

440,000 ریال
شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس, سلمانشهر, مرزن آباد, عباس آباد(مازندران )

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 09:00

اتوکار: VIPمارال تخت شوVIP (ماسک+دستکش+پدالکل+پذیرایی)
شمال پیما سابق - 32727191

13 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس, تنکابن, سلمانشهر, مرزن آباد, عباس آباد(مازندران )

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:00

اتوکار: VIPمارال تخت شوVIP (ماسک+دستکش+پدالکل+پذیرایی)
شمال پیما سابق (32702314)

12 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت