قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت ايران پيما کرج

کرج -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سبزوار, بجستان, برداسکن

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:30

اتوکار: SCANIA * بهمراه ماسک ودستکش و پد الکلی

39 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> بیرجند

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), بجستان, سبزوار, شاهرود (سمنان ), برداسکن

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا(م. قایناتی )
09195278005 حسین پور

31 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت آسياسفر کرج

کرج -> کاشمر

شهرهای بین راهی

سبزوار, برداسکن

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:15

اتوکار: اسکانیامارل ۲۵نفر

10 صندلی خالی

820,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت