قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس برداسکن و تخفیف در ترمینال کرج

شرکت ايران پيما کرج

کرج -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سبزوار, فردوس (خراسان ), برداسکن

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 11:30

اتوکار: SCANIA ** (کد۰۲۶-تلغن۳۲۷۰۶۳۶۴-۳۲۷۳۴۹۹۸)
026-32708570-32706364

18 صندلی خالی

750,000 ریال

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> بیرجند

شهرهای بین راهی

گناباد, بجستان, سبزوار, شاهرود (سمنان ), برداسکن

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا(ح. قایناتی )
09195278005 حسین پور

17 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت جهان گشت مهرتعاونی شماره16شعبه کرج

کرج -> گناباد

شهرهای بین راهی

برداسکن

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:15

اتوکار: اسکانیا تخت شوVIP۳۲۷۵۰۳۱۸

17 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت