قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت ايران پيما کرج

کرج -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سبزوار, بجستان, برداسکن

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:30

اتوکار: SCANIA ****

39 صندلی خالی

460,000 ریال

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> بیرجند

شهرهای بین راهی

گناباد, بجستان, سبزوار, شاهرود (سمنان ), برداسکن

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا(ح. قایناتی )
09195278005 حسین پور

32 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت آسياسفر کرج

کرج -> کاشمر

شهرهای بین راهی

برداسکن

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 15:15

اتوکار: اسکانیامارل ۲۵نفر
سكوي شماره 15

18 صندلی خالی

670,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت