قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> بیرجند

شهرهای بین راهی

بجستان, برداسکن, سبزوار, شاهرود (سمنان ), گناباد

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا(ح. قایناتی )
09195278005 حسین پور

32 صندلی خالی

740,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت