قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> تایباد

شهرهای بین راهی

تربت جام, مشهد (خراسان ), نیشابور

جمعه

1399/07/04 ساعت 13:15

اتوکار: ولووبی۷ تیب۳
09365189461بهرامی

29 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت مسافربری تک سفر کرج

کرج -> تایباد

شهرهای بین راهی

تربت جام, سبزوار, نیشابور

جمعه

1399/07/04 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو B7 ظرفیت ۴۵نفره
تعاونی 9شرکت تک سفر تلفن رزرو 32702649/32735211

45 صندلی خالی

633,600 ریال

پیک معتمد کرج

کرج -> تایباد

شهرهای بین راهی

نیشابور

جمعه

1399/07/04 ساعت 15:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی، ارائه پک بهداشتی 09363802057

36 صندلی خالی

575,000 ریال

شرکت گيتى پيما کرج

کرج -> مشهد (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

جمعه

1399/07/04 ساعت 16:30

اتوکار: ولوو وی آی پی۲۵نفره تختشو
تلفن رزرو32701813

22 صندلی خالی

1,020,000 ریال

816,000 ریال
شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نیشابور

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار

جمعه

1399/07/04 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

624,000 ریال

499,200 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت