قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> تایباد

شهرهای بین راهی

تربت جام, مشهد (خراسان ), نیشابور

شنبه

1399/04/21 ساعت 13:15

اتوکار: ولووبی۷ تیب۳
09365189461بهرامی

29 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت مسافربری تک سفر کرج

کرج -> تایباد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت جام, سبزوار, نیشابور

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو B7 ظرفیت ۴۵نفره
تعاونی 9شرکت تک سفر تلفن رزرو 32702649/32735211

45 صندلی خالی

633,600 ریال

506,880 ریال
شرکت گيتى پيما کرج

کرج -> مشهد (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:30

اتوکار: ولوو وی آی پی۲۵نفره تختشو
ارائه بسته بهداشتی(پد الکلی -ماسک و دستکش)
تلفن رزرو32701813

19 صندلی خالی

1,020,000 ریال

816,000 ریال
شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نیشابور

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
شرکت عدل کرج

کرج -> نیشابور

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا۳۲۷۱۷۴۰۰
سکوی شماره 7

40 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت