قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

رويال سفر

کرج -> فاروج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

800,000 ریال
پیک معتمد کرج

کرج -> قوچان

شهرهای بین راهی

فاروج

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

25 صندلی خالی

1,005,000 ریال

رويال سفر

کرج -> فاروج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

800,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت