قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
VIP 25 نفره شام غذای سرد 09123626541 -32704732

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:30

اتوکار: VIP شام سرد۰۹۰۲۸۷۹۲۳۱۰
VIP تختشو شام غذای سرد -09123626541 -32704732

21 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو۲۵ نفره -V.I.P(شام سرد-صبحانه و اینترنت رایگان)

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+1
VIP تختشو 25 نفره شام غذای سرد 09123626541 -32717400

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:00

اتوکار: VIP شام سرد۰۹۰۲۸۷۹۲۳۱۰
VIP تختشو همراه پذیرائی32704732

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت