قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد, مهریز

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:30

اتوکار: VIP تختشو همراه پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732

21 صندلی خالی

1,200,000 ریال

960,000 ریال
تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
تختشو 25 نفره همراه پک بهداشتی الکل ماسک دستکش 32717400 -09123626541

21 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد, مهریز

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تختشو همراه پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتکار قبل از حرکت 32717400

19 صندلی خالی

1,200,000 ریال

960,000 ریال
تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
ختشو 25 نفره همراه پک بهداشتی الکل ماسک دستکش 32717400 -09123626541

21 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 20:00

اتوکار: تخت شوSCANIA_VIP همراه با پذیرای(ماسک+دستکش+پدالکلی)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

19 صندلی خالی

1,200,000 ریال

960,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت