قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال کرج

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد

شنبه

1399/10/27 ساعت 20:00

اتوکار: تخت شوSCANIA VIP همراه با پذیرای(ماسک دستکش پدالکلی)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

14 صندلی خالی

1,510,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت