قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
VIP تختشو پذیرایی ضدعفونی اتوکار قبل حرکت 32717400 مسیر بین راه از کمربندی میباشد

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: VIP تختشو ۲۵ نفره پذیرائی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732

18 صندلی خالی

1,200,000 ریال

960,000 ریال
تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
VIP تختشو پذیرایی ضد عفونی اتوکار قبل حرکت 32708162 شهرهای بین راه از کمربندی میباشد

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تختشو ۲۵ نفره پذیرائی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتکار قبل از حرکت 32717400

19 صندلی خالی

1,200,000 ریال

960,000 ریال
همسفر چابکسواران کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت