قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رفسنجان و تخفیف در ترمینال کرج

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, مهریز, رفسنجان

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 17:30

اتوکار: VIP تختشو همراه پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732

13 صندلی خالی

1,410,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

یزد, رفسنجان

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو ۲۵نفره(دستکش-پد الکلی-ماسک) رعایت فاصله گذاری
undefined

16 صندلی خالی

1,410,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, مهریز, رفسنجان

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تختشو همراه پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتکار قبل از حرکت 32717400

9 صندلی خالی

1,410,000 ریال

      تاریخ حرکت