قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دلیجان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
ترمینال کاوه صفه

25 صندلی خالی

330,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> اصفهان, کاوه,صفه

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:30

اتوکار: MAN*****VIP_MAHAN Euro 5 مانیتور اختصاصی/شارژراختصاصی /اینترنت رایگان/ترمینال کاوه و صفه
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

23 صندلی خالی

330,000 ریال

پیک صبا- تابان کرج

کرج -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال مانیتوردار
جایگاه شماره 3

19 صندلی خالی

330,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> اصفهان, کاوه,صفه

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو VIP
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

23 صندلی خالی

330,000 ریال

شرکت گيتى پيما کرج

کرج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: مان وي آ پي۲۶نفره تختشو مانیتوردار شارژراختصاصی با(ماسک-دستکش-پدالکلی)
تلفن 02632701813محل سوار شدن روبروی شرکت گیتی پیما

18 صندلی خالی

330,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت