قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود, لاهیجان (گیلان ), رشت

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 08:30

اتوکار: DORSA.VIP.(مانیتوراختصاصی)
32702314

10 صندلی خالی

500,000 ریال

رويال سفر

کرج -> رودسر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:15

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
سهميه آزادي

2 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا- تابان کرج

کرج -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

رشت, لاهیجان (گیلان ), لنگرود, رودسر

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:30

اتوکار: VOLVO
جایگاه شماره 3

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رويال سفر

کرج -> کلاچاي

شهرهای بین راهی

رودسر

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 11:15

اتوکار: 25 نفره (VIP)

0 صندلی خالی

500,000 ریال

رويال سفر

کرج -> رودسر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 12:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)
سهميه آزادي

1 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت