قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو ۲۵نفره ارائه بسته بهداشتی (پد الکل - دستکش - ماسک)
undefined

25 صندلی خالی

1,020,000 ریال

918,000 ریال
شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 22:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو ۲۵نفره ارائه بسته بهداشتی (پد الکل - دستکش - ماسک)
undefined

18 صندلی خالی

1,020,000 ریال

918,000 ریال
شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:00

اتوکار: مارالV.I.Pتخت شو۲۵نفره مانیتورشارژر اختصاصی (ارائه بسته بهداشتی (پد الکل - دستکش - ماسک

21 صندلی خالی

1,020,000 ریال

918,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت