قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمانشاه و تخفیف در ترمینال کرج

شرکت تک سفر ایرانیان کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو سالار۲۵نفره تخت شو
تعاونی 9شرکت تک سفر تلفن رزرو 32702649/32735211

9 صندلی خالی

990,000 ریال

پیک معتمد کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، ارائه پک بهداشتی

11 صندلی خالی

990,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:45

اتوکار: ولوو سالار۲۵نفره تخت شو
تعاونی 9شرکت تک سفر تلفن رزرو 32702649/32735211

17 صندلی خالی

990,000 ریال

      تاریخ حرکت