قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

یکشنبه

1399/01/10 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو ‌‌‌‌‌‌‌‌B9R- I SHIFT تخت شو(۲۵نفره)
( شرکت میهن نورتعاونی 4)5-2701544تلفن-

15 صندلی خالی

790,000 ریال

632,000 ریال
شرکت آسياسفر کرج

کرج -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), همدان

یکشنبه

1399/01/10 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو تخت شو۲۵نفرهVIP (غذا سرد رایگان)
سكوي شماره 15

24 صندلی خالی

790,000 ریال

632,000 ریال
آسیا سفر کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/01/10 ساعت 20:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، غذای سرد رایگان

25 صندلی خالی

790,000 ریال

شرکت آسياسفر کرج

کرج -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), همدان

یکشنبه

1399/01/10 ساعت 22:30

اتوکار: ولوو تخت شو۲۵نفرهVIP (غذا سرد رایگان)
سكوي شماره 15

18 صندلی خالی

790,000 ریال

632,000 ریال
آسیا سفر کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/01/10 ساعت 22:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، شام سرد رایگان

19 صندلی خالی

790,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت